Team

Kyungmo Choi Profile

Kyungmo Choi

N/A
Brianna Bledsoe Profile

Brianna Bledsoe

Officer
Sania Naik Profile

Sania Naik

Secretary
Genevieve Mehra Profile

Genevieve Mehra

President
Steven Marra Profile

Steven Marra

Faculty Advisor